Schoolbestuur

Onze school maakt deel uit van vzw KOBeL (Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen). Dit bestuursorgaan heeft de verantwoordelijkheid voor het beleid van alle aangesloten scholen.

Adres: Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen
Voorzitter Raad van Bestuur: de heer Marc Robben
Ondervoorzitter Raad van Bestuur: mevrouw Nicole Verweyen.

Daarnaast hebben wij ook een lokaal bestuur die maandelijks overlegt met de directie over de gang van zaken in onze school. De samenstelling van dat lokaal bestuur ziet er als volgt uit.

Arne Kenis
Fatma Ulusoy
Gretchen Valgaeren
Hugo Daniëls
Lieve Cupers
Wim Simons